Ajankohtaista →


Sydänlanka-yhdistys on taustaorganisaationa mahdollistanut Pimeähuonetanssit jo vuodesta 2017 saakka Joensuussa ja lähialueilla. 

Mikä Pimeähuonetanssi?

Nov 27, 2023 | TANSSIT, TAPAHTUMAT

▶ Pimeähuonetanssin keskeinen ajatus on, että tanssi kuuluu kaikille. Pimeähuonetansseissa voit nauttia musiikin pulssista ja muista liikkuvista kehoista ympärilläsi. Tilassa on sen verran pimeää, että toisten katseita ei voi havaita, mutta kuitenkin sen verran valoa, että osallistujat eivät törmäile toisiinsa.

Pimeähuonetansseihin ovat tervetulleita kaikki vapaasta tanssista ja liikkeestä kiinnostuneet.

▶ Tanssitunti on musiikin siivittämä liikunnallinen matka mielikuvitukseen ja keholliseen itseilmaisuun sekä mahtava stressinhallintakeino. Soittolista kestää yleensä reilun tunnin. 

Pimeähuonetanssissa voit osallistua tanssiin omalla tyylilläsi ja tavallasi, juuri sen verran kuin haluat – Tanssi sellaisena kuin olet!

Tanssietiketti

eli joitakin tanssijoiden keskuudessa esiinnousseita toiveita ja huomioita…

» tanssirauha » Pimeähuonetanssi on tunnin mittainen matka omaan kehoon ja mielikuvitukseen, kunnioitetaan tätä jokaisen henkilökohtaista eläytymismatkaa välttämällä häiriötekijöitä, kuten puhumista tai tarpeetonta kontaktia. Jos on kysyttävää kesken tanssitunnin, tapahtuman vetäjää saa tulla aina nykäisemään hihasta.  

» tanssipiiri » Tilasta saa poistua ja siihen saa tulla kesken tunnin, mutta on toivottavaa että se tehdään hienovaraisesti, suljetaan verho perässä jos poistutaan eikä pidetä tarpeetonta mekkalaa. 

» pimeys/valo » Voimme sopia yhteisesti tunnin alussa mikä olisi sopiva taustavalon määrä tilaan, joskus toiveissa on hyvin pimeä tila, toisinaan pieni valon pilkahdus on tuntunut sopivalta.

» kontakti » Pimeähuonetanssien lähtökohta on, että jokainen saa keskittyä rauhassa omaan suoritukseen. Tanssituntiin saa osallistua myös kaverin kanssa ja tällöin keskinäinen kontaktin ottaminen ja irrottelu on toki sallittua!

» turvallisuus & esteettömyys » Kaikenikäiset ovat tervetulleita jos ei soittolistan puolesta toisin mainita (toisinaan musiikkivalinnat voivat olla melko intensiivisiä pienille lapsille). Tanssit pyritään järjestämään aina esteettömissä tapahtumatiloissa. Pimeähuonetanssitapahtumissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Jos tavaroiden säilytys mietityttää, kysy vetäjältä minne omat tavarat kannattaa jättää. 

Dance etiquette

i.e. some wishes and considerations among dancers… in english!

» dance peace » Dance in the Dark event is an hour-long journey into your own body and imagination, let’s respect this journey of everyone’s personal imagination by avoiding distractions, such as talking or unnecessary contact. If you have any questions in the middle of the class, contact the organizer (the guy next to the mixing desk).

» dance circle » You can leave the space and you can enter it in the middle of the class, but it is desirable that it is done discreetly, the curtain is closed behind if you if you leave and you don’t make unnecessary noise.

» darkness/light » We can agree together at the beginning of the class what would be the appropriate amount of background light for the space, sometimes the wishes are for a very dark space, other times a small glimmer of light has seemed appropriate.

» contact » The premise of Dance in the Dark event is that everyone can focus on their own performance in peace. You can also take part in the dance jam with a friend, and in that case making mutual contact and having fun together is of course allowed!

» safety & accessibility » All ages are welcome unless otherwise stated in the playlist (sometimes the music selections can be quite intense for small children). The aim is to always organize the dances in accessible event spaces. Dance in the Dark events follow the principles of a safer space. If you are concerned about storing your belongings, ask the organizer where you should leave your belongings.

Tanssien pimeässä, Joensuussa vuodesta 2017

Pimeähuonetanssi Joensuu sai alkunsa Joensuun Gartanolla, ja sittemmin Pakkahuoneella, muutaman ihmisen musiikki- ja tanssi-innostuksesta vuonna 2017. Tansseja on järjestetty kuukausittain poislukien kesätauot ja muutaman kauden hiljaiselot.

Vuonna 2018 Joensuun kaupungin KAKE-hanke rahoitti Pimeähuonetansseja ja pääsimme tanssimaan säännöllisesti Pääkirjaston Muikku-saliin! Maailman mittakaavassa erityislaatuista ilmiötä – vapaita tanssijameja kaupunginkirjaston yhteydessä – kiiteltiin Euroopan kirjastomessuilla saakka.

Pimeähuonetanssi Joensuu -ryhmä koostuu parista aktiivista ja useammasta vakiokävijästä. Tansseja järjestetään yhä Pakkahuoneella silloin kun sali on katsomosta vapaa. Lisäksi Pimeähuonetansseja on tanssittu erilaisten tapahtumien yhteydessä, mm. Joensuun Rokumentissa, Liperissä osana Päivilän Sanktuarin kesäohjelmaa, Outokummun Osallisuusviikoilla sekä Botanian Talvipuutarhan avajaisissa. Laulurinteen Lumipuisto -tapahtumassa diskoilimme talvisesti tunnelmallisessa kotamiljöössä. Kesäaikoina olemme järjestäneet Joensuun lähimetsissä ja kukkuloilla tansseja taivasalla.

Vuonna 2019 Pimeähuonetanssit löysivät varsin pitkäaikaisen kodin Joensuun Kulttuuritehdas Siihtalasta. Vuonna 2023 puhaltavat muutoksen tuulet ja olemme aloittaneet tilakokeilut uuden tanssipaikan löytämiseksi. 

Tällä hetkellä Pimeähuonetansseilla ei ole säännöllistä vuoroa, mutta ilmoittelemme tulevista tansseista Joensuun Tapahtumakalenterissa ja Pimeähuonetanssi Joensuun Facebook -sivulla.  Toivottavasti hyvä tanssipaikka löytyy kevättalvelle 2024.

 

liikuttavin terveisin,

Jussi Sinkkonen

Pimeähuonetanssija vuodesta 2017